Edit

About Us

The Lilongwe City Council was established under the Local Government Act No. 42 of 1998 as a body corporate. The Council comprises the Political and Administrative arms which both derive their authority from the Local Government Act of 1998. The Political  arm is led by the Mayor who is an elected councillor. The mayor is in charge of 27 Wards each overseen by an elected Councillor.  In addition, there are four (4) elected Members of Parliament who represent the Lilongwe urban sector. There are also five (5)  ex-official members representing interest groups. The Administrative arm of Lilongwe City Council is led by the Chief Executive Officer who oversees nine (9) technical departments and devolved sectors, including Commerce & Trade, Engineering, Education, Youth & Sports Sector, Parks & Recreation, Health and Social Welfare Services, Planning & Development and Finance.

Contact Info

Kwa onse ochita malonda m’malo osavomerezeka ndi khonsolo

Kwa onse ochita malonda m’malo osavomerezeka ndi khonsolo

Mukukumbutsidwa kuti kuchita malonda m’malo osavomerezeka ndikhonsolo ngati mphepete mwamisewu ndimalo ena otero ndikuphwanya malamulo a Khonsolo. Motero, Khonsolo ya Lilongwe ikudziwitsa onse  ochita malonda m’malo osavomelezedwawa kuti achoke.   Khonsoloyi ikhala ikuchotsa onse omwe akupangira malonda m’malo osavomerezedwawa.  Aliyense yemwe…

KUBA NDIKUWONONGA KATUNDU WA BOMA

KUBA NDIKUWONONGA KATUNDU WA BOMA

Khonsolo ya mzinda wa Lilongwe ndi yokhudzidwa ndi mchitidwe womwe mzika zina za mzindawu zikuchita pokuba ndikuononga nyali zamu nseu, mawaya a nyali zothandizila magalimoto ndi anthu pa mseu ndi zikwangwani za m’miseu. Izi zikuchitika kwambiri madera awa: area18, 25…

Covid-19 Vaccine Notice

Intro. The world is in the midst of a COVID-19 pandemic. As World Health Organization (WHO) and partners work together on the response — tracking the pandemic, advising on critical interventions, distributing vital medical supplies to those in need— they…

Ban on Sale of Green Maize

Ban on Sale of Green Maize

The Lilongwe City Council (The Council) wishes to inform the general public that with immediate effect, the sale of green maize (roasted, cooked or raw) is prohibited within the city boundaries. This ban shall be in force until the end…

Kuletsa kugulitsa Dowe/ Mondokwa

Kuletsa kugulitsa Dowe/ Mondokwa

Khonsolo ya Mzinda wa Lilongwe ikudziwitsa anthu onse okhala mu Mzindawu kuti kugulitsa (Dowe/ Mondokwa )mumzindawu kwaletsedwa. Lamuloli likhala likugwira ntchito kufikira chimanga chakumunda chitakololedwa. Aliyense opezeka akugulitsa dowe/ mondokwa mumzindawu adzalandira chilango monga mwa malamulo. 

Lilongwe City Council

Subscribe Newsletter

Sign up for our latest news & articles. We won’t give you spam mails.

© 2020 Lilongwe City Council. All Rights Reserved